Hotărâre nr. 30/ 2019 privind organizarea și desfășurarea de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a tuturor cursurilor de educație continuă, fără taxă de participare

Florence Nightingale și transformarea profesiei de asistent medical
06/01/2020

Hotărâre nr. 30/ 21.11.2019 privind organizarea și desfășurarea de către  Ordinul  Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a tuturor cursurilor de educație continuă, fără taxă de participare  

Având în vedere prevederile art.46 alin.(1) lit. k) și ale art. 46 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin.(1) lit.k) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

În temeiul prevederilor art.53 din Ordonanţa de Urgenţă nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în ședința din data de 21.11.2019, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1.  Începând cu data de 01.01.2020, organizarea și desfășurarea de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a tuturor cursurilor de educație continuă, se va face fără taxă de participare.  

Art. 2.  Prin excepție de la prevederile art. 1, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali  care nu au realizat numărul de credite până la data de 31 decembrie a anului în curs,  pot participa până la data de 31 martie la cursuri organizate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu taxă, în cuantum de maximum 50 lei/participant.

Art. 3. Pentru organizarea de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, a unor cursuri cu prezență în sală, la solicitarea membrilor , se poate percepe taxă de participare în cuantum de maximum  50 lei/participant.

Art. 4.  Prezenta hotărâre se va comunica filialelor  Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Platforma de cursuri online