Structura de conducere locală

Structura de conducere locală

BIROUL CONSILIULUI JUDEŢEAN
Preşedinte:
Wagner Mariea
Vicepreşedinte: Sitaru Antonela-Corina
Secretar: Brițcan Mihaela-Rodica
CONSILIUL JUDEŢEAN AL O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA TULCEA
1. Iancu Violeta
2. Barac Mirelu-Eugenia
3. Radu Steluța
4. Babușcă Daniela
5. Șerban Lenuța
Platforma de cursuri online